Daň z nabytí nemovitosti

Vydáno 03.10.2019 4 minuty

Plánujete koupit byt, dům či pozemek? Pak nezapomeňte na Daň z nabytí nemovitosti, kterou nově od listopadu 2016 platí kupující nikoliv prodávající, jak tomu bylo dříve. Pojďme se podívat podrobněji na průběh s nástinem povinností a termínů. Pokus o zestručnění a zjednodušení by byl značně zavádějící, proto následuje malá daňová vsuvka psaná právnickým jazykem :-)

Daňová povinnost vzniká dnem nabytí vlastnického práva k nemovité věci.  U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem, které jsou zapisovány do katastru nemovitostí je rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti den vkladu do katastrálního úřadu, v opačném případě kdy nedochází k nabití vlastnického práva k nemovité věci rozhodnutím orgánu, vzniká daňová povinnost dnem nabytí účinnosti smlouvy.  Při prodeji nemovité věci ze společného jmění manželů (SJM), stejně tak koupi nemovité věci do společného jmění manželů jsou manželé poplatníky daně společně a nerozdílně. To znamená, že podávají jedno daňové přiznání -  jeden z nich vystupuje jako společný zmocněnec.

Daňové přiznání z nabytí nemovitosti musíte podat nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k zapsání vkladu do katastru nemovitosti, nebo nabyla účinnosti smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována na katastrálním úřadu. Daňové přiznání se podává příslušnému finančnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází.  Daň můžete zaplatit složenkou nebo převodem (variabilním symbolem je rodné číslo poplatníka, u právnické osoby IČ).

Sazba daně jsou 4 % ze základu daně, za ten se považuje cena nemovitosti.  Můžete vycházet buď z kupní ceny nemovitosti, z ceny zjištěné znaleckým posudkem nebo ze směrné hodnoty, kterou na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Daň se potom vypočítá z částky, která je vyšší. Platí přitom, že se pro účely výpočtu nevychází z celé ceny nemovitosti, ale pouze z jejích 75 %. Pokud by Vám nevyhovovalo, porovnávání kupní ceny s cenou místně obvyklou, můžete kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem.  O ten však musíte požádat finanční úřad a znalecký posudek posléze dodat.  Do kalkulace se zahrnuje 75 % odhadní ceny. Daň pak zaplatíte z této částky nebo ceny kupní, je to opět dle toho, která částka bude vyšší. Náklady na znalecký posudek si můžete odečíst od základu daně.

Osvobození od daně z nabytí nemovitosti

 • Při prvním úplatném převodu novostavby (domu či bytu), ke kterému dojde nejpozději do pěti let od chvíle, kdy lze stavbu užívat
 • Při prvním úplatném převodu jednotky určené k bydlení vzniklé stavební úpravou (nástavbou, přístavbou), ke kterému dojde během prvních pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat
 • Při převodu majetku družstev do vlastnictví jejich členů

Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavby nebo rozestavěné jednotky.

Přílohy, které je nutné k daňovému přiznání dodat

 • Nabývací titul, na základě kterého došlo k nabití nemovitosti
 • Vyrozumění katastrálního úřadu o provedení vkladu
 • Pokud se základ daně odvozuje od zjištěné ceny, je povinnou přílohou i znalecký posudek

Součástí příloh musí být samozřejmě vyplněné formuláře daně z nabytí nemovitosti, které si můžete stáhnout buď zde anebo jej získat na finančním úřadě. 

Autor článku: Nováková Ilona - Back office manager

Doporučené články

Chci nejnižší úrokovou sazbu!

Vydáno 15.10.2019 2 minuty

 • Nejnižší úroková sazba vždy neznamená ušetření
 • Rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN
 • Bankovní pojistky a další finty bank, které navyšují celkové náklady úvěru
 • Číst dále
Kde dostanu nejlepší podmínky?

Vydáno 28.10.2019 2 minuty

 • Změna banky nemusí znamenat zhoršení nabídnutých podmínek
 • V jedné bance rizikový klient, v druhé jsme se dohodli
 • Analýzu podmínek přenechejte odborníkovi
 • Číst dále
Jak nekoupit rodinný dům v prvních 20ti minutách

Vydáno 05.11.2019 5 minut

 • Prověření nemovitosti a lokality před koupí
 • Držte své emoce na uzdě
 • Co při koupi rodinného domu zjišťujeme
 • Číst dále
Co obnáší první schůzka s hypotečním poradcem a na co se připravit?

Vydáno 13.11.2019 7 minut

 • Jak probíhá první schůzka s hypotečním poradcem a v čem mít jasno před setkáním
 • Co si vzít s sebou na první schůzku
 • Ptejte se! Otázky na hypotečního poradce
 • Číst dále